38 °C Argos, GR
13 Ιουλίου 2024

Επιστολή στον Πρωθυπουργό από συμβολαιογράφους και της Αργολίδας


Επιστολή στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλαν 384 Συμβολαιογράφοι από όλη τη χώρα, με την οποία ζητούν την άμεση παρέμβασή του για τα προβλήματα που δημιουργεί στην καθημερινή πρακτική η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων [Α.Α.Δ.Ε.], Γιώργου Πιτσιλή, επί της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου.

Στην σχετική επιστολή προς τον Πρωθυπουργό σημειώνεται ότι πριν από λίγες μέρες εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 1137/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης πράξεων προσδιορισμού φόρου και λήψης πιστοποιητικών της φορολογίας κεφαλαίου, η εφαρμογή της οποίας δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των Δ.Ο.Υ, στη ροή των συναλλαγών, στους φορολογούμενους πολίτες και σε όλους τους επαγγελματίες που σχετίζονται με την εφαρμογή της και ιδιαίτερα στους συμβολαιογράφους.

Παρά τις σχετικές αντιδράσεις, στις 30/6 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ όλων των προϊσταμένων των ΔΟΥ, του κ. Πιτσιλή και της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου της Α.Α.Δ.Ε., Μαρίας Μενούνου και αποφασίστηκε η εφαρμογή της με αριθμ. 1137/2020 επίμαχης απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, ενώ παράλληλα διαβιβάστηκε και σχετική εντολή προς όλες τις Δ.Ο.Υ.

Οι 384 Συμβολαιογράφοι απέστειλαν την σχετική επιστολή στον Πρωθυπουργό στα πλαίσια επίλυσης του προβλήματος που έχει προκύψει, αναμένοντας την παρέμβασή του στην κατεύθυνση της ρεαλιστικής προσέγγισης του εν λόγω ζητήματος. Προς υποστήριξη των όσων υποστηρίζουν οι Συμβολαιογράφοι, επικαλούνται και έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων της Δ.Ο.Υ Λάρισας προς τον κ. Γ. Πιτσιλή,στο οποίο αναφέρονται τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που γεννά η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Το κείμενο της επιστολής, όπως και τα ονόματα των 384 Συμβολαιογράφων που την υπογράφουν, είναι τα ακόλουθα:

«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κο ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Με μεγάλη, δυστυχώς, αγανάκτηση, όχι μόνο δική μας, αλλά και των πολιτών που συναλλάσσονται μαζί μας, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε τα κάτωθι, σχετικά με την δυσλειτουργία τού δημοσίου τομέα, σε όλο το φάσμα αυτού και κυρίως, μετά και την δημοσίευση της Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με αριθμό 1137/2020 (ΦΕΚ Β 2423/18-6-2020), των τμημάτων του κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ.
Λόγω της επαγγελματικής μας δραστηριότητας συναλλασσόμεθα, με πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου, αλλά κυρίως και προεχόντως με τα τμήματα Κεφαλαίου και Εισοδήματος των Δ.Ο.Υ.
Προ κορονοϊού, προσερχόμενοι οι πολίτες στα τμήματα Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ., διεκπεραίωναν τις υποθέσεις τους, τις σχετικές με μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές κ.λ.π., κατά νόμον αυθημερόν, δεδομένου ότι ο αρμόδιος υπάλληλος, αφού παραλάμβανε τη δήλωση, έλεγχε την πληρότητα του φακέλου και βεβαίωνε το φόρο.

Μετά την έκδοση της ως άνω Απόφασης (την οποία επισυνάπτουμε), το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ανέρχεται σε 62-63 ημέρες.
Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζεται ο χρόνος, ο οποίος απαιτείται (προ της αποστολής της δήλωσης) για τη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των δηλούντων πολιτών, οι οποίοι πλέον πρέπει να απευθύνονται στα ΚΕΠ ή στα Αστυνομικά Τμήματα, ή να προσπαθούν οι ίδιοι, με ηλεκτρονικά μέσα, που δεν γνωρίζουν να τα χειρίζονται, ή δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο, ΕΝΩ ΠΡΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ, το γνήσιο των υπογραφών εβεβαιώνετο από τους συμβολαιογράφους, κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο, χωρίς καμία επιβάρυνση των συναλλασσόμενων.
ΣΗΜΕΡΑ: α) εντός τριών ημερών από την παραλαβή της δήλωσης από την Δ.Ο.Υ., ο αρμόδιος υπάλληλος διαπιστώνει την επισύναψη ή μη, των απαιτούμενων και μόνο δικαιολογητικών,(παρ. 6 της άνω απόφασης), χωρίς να επαληθεύει το περιεχόμενο της δήλωσης, με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και β) εντός των επόμενων εξήντα (60) ημερών (παρ. 7 της Απόφασης) πραγματοποιείται η επαλήθευση.

Η διαδικασία αυτή, εκτός των πολυάριθμων και ιδιαιτέρως σοβαρών πρακτικών προβλημάτων -η δαιδαλώδης περιπτωσιολογία των οποίων δεν δύναται να αναπτυχθεί σε ένα συνοπτικό κείμενο-, δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας, ως προς την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης και του προκύψαντος, βάσει αυτής, φόρου, που καλείται να καταβάλει ο υπόχρεος, ενόψει και της υπογραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου. Δεν εξυπηρετεί ούτε τον φορολογούμενο πολίτη, ούτε και τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, οι οποίες καλούνται να «σκύψουν» πάνω στον ίδιο φάκελο και στην ίδια υπόθεση ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ, αντί να ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ κατά τον χρόνο παραλαβής της δήλωσης, πραγματοποιώντας, πλην του ελέγχου της πληρότητας των επισυναπτομένων και κατά Νόμο απαιτούμενων εγγράφων, ΚΑΙ τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων της, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και να την περαιώνουν, όπως μέχρι σήμερα και επί σειρά ετών γινόταν, παρέχοντας στον πολίτη ασφάλεια δικαίου και ασφάλεια των συναλλαγών, και στην ελέγχουσα φορολογική αρχή συντόμευση της σχετικής διαδικασίας.

Ειδικότερα: Με την προτεινόμενη στην ως άνω απόφαση διαδικασία, η αρμόδια αρχή θα επιλαμβάνεται του ελέγχου της δήλωσης, αρχικά ως προς την πληρότητα των απαιτούμενων εγγράφων. Σε περίπτωση ελλείψεων, που καθιστούν αδύνατο τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης του υπόχρεου, θα αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση αυτού, εντός 3 ημερών από την παραλαβή της δήλωσης, με τους τρόπους που ορίζονται στην απόφαση, πρόσκληση προκειμένου (ο υπόχρεος) να συμπληρώσει την δήλωση. Αν ο υπόχρεος δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο, η δήλωση είτε απορρίπτεται, είτε υπολογίζεται ο φόρος, χωρίς να ληφθούν υπόψη στοιχεία που δεν προσκομίστηκαν.

Ακολούθως, εντός 60 ημερών από την, κατά τον προαναφερθέντα τρόπο, διεκπεραίωση της δήλωσης, η ελέγχουσα Αρχή θα επανέρχεται ανασύροντας πάλι τον φάκελο για να προβεί σε ουσιαστικό έλεγχο αυτή τη φορά. Αυτό θα συνεπάγεται την έναρξη μίας νέας Οδύσσειας για τον φορολογούμενο, αλλά και για την ελέγχουσα αρχή, η οποία σε περίπτωση λάθους, που οδήγησε σε λανθασμένο υπολογισμό φόρου, θα απαιτήσει νέα τροποποιητική δήλωση εντός 15 ημερών, νέο έλεγχο, νέους φόρους, ενδεχομένως πρόστιμα για ανακριβή δήλωση και η Οδύσσεια δεν θα έχει τέλος.

Εν τω μεταξύ, στο διάστημα αυτό ο φορολογούμενος θα έχει υπογράψει το μεταβιβαστικό του συμβόλαιο, θα το έχει καταχωρήσει στο Κτηματολόγιο, θα το έχει αναγράψει στο Ε9, δηλαδή θα έχει ολοκληρώσει την διαδικασία της μεταβίβασής του, πιθανότατα σε κάποιες περιπτώσεις να έχει ταξιδεύσει στο εξωτερικό, ενώ θα αιωρείται η φορολογική του τακτοποίηση, η οποία όμως προηγείται της όλης διαδικασίας και θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, πριν την υπογραφή του συμβολαίου.

Ενδεικτικά και μόνο θα αναφέρουμε, ότι ειδικά σε περιοχές εκτός σχεδίου, αλλά και σε περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο μετά τις 14-3-1983, όπου πολλές οδοί εμφανίζονται στους χάρτες του τμήματος Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών ως ανώνυμες, ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης ενός ακινήτου είναι εξαιρετικά δυσχερής. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρουσιάζεται το φαινόμενο της διακύμανσης της αξίας ενός ακινήτου (π.χ. από 150.000 ευρώ έως και 800.000 ευρώ) και κατά συνέπεια του φόρου αυτού, οπότε για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, επιβάλλεται το σχετικό συμβόλαιο να υπογραφεί, μετά το πέρας των 60 ημερών, δηλαδή αφού έχει περαιωθεί η δήλωση φόρου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 της άνω απόφασης.

Σχετικά με τα πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα που θα προκληθούν από την εφαρμογή της ανωτέρω Απόφασης, ενδεικτικά πάλι, θα αναφερθούμε σε δύο περιπτώσεις: α) εντός της προθεσμίας των 60 ημερών από την διεκπεραίωση της δήλωσης, αποβιώνει ο υπόχρεος καταβολής του επιπρόσθετου φόρου. Θα αρχίσει ο Γολγοθάς της αναζήτησης των κληρονόμων και η τυχόν ευθύνη κάθε τρίτου διακάτοχου; και β) πολίτης αποφάσισε και προέβη σε αγορά ακινήτου, επειδή θεωρούσε πως δικαιούται απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου, λόγω α΄ κατοικίας. Μετά τον έλεγχο διαπιστώνεται, ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της απαλλαγής, η οποία μάλιστα θα αναφέρεται ρητά στο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Πώς θα αντιμετωπίζονται οι παραπάνω, καθώς και ανάλογες περιπτώσεις ανατροπής των συνθηκών βεβαιότητας, τις οποίες έχει απόλυτη ανάγκη η συναλλακτική ζωή;

Κατά λογική ακολουθία, όλα τα ανωτέρω, σε καμία περίπτωση δεν οδηγούν σε απλούστευση των διαδικασιών και φυσικά σε εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά αντίθετα του δημιουργούν ένα αβάσταχτο φορτίο, αφού τα απλά γίνονται σύνθετα, δύσκολα και ανασταλτικά για τις συναλλαγές των ακινήτων.
Σε όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν τα πρόστιμα, που καλείται να πληρώσει ο πολίτης στις φορολογίες κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 54 Ν. 4174/2013, δηλ. για εκπρόθεσμη υποβολή π.χ. δηλώσεων φόρου κληρονομίας, ή για συμπληρωματικές, τροποποιητικές, διορθωτικές δηλώσεις, τα πρόστιμα για τροποποιήσεις των δηλώσεων του Ε9 (προσωρινά σε αναστολή), το υψηλό κόστος για διορθώσεις λανθασμένων εγγραφών στο Κτηματολόγιο και κυρίως στην περίπτωση που θεωρείται «άγνωστος», επειδή παρέλειψε να δηλώσει ακίνητό του,για διορθώσεις συμβολαίων, για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, για διορθώσεις στο Δήμο για το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) και για την έκδοση πλείστων άλλων πιστοποιητικών, με τα οποία έχει πλέον επιβαρυνθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου.
Αντιλαμβάνεστε τον αντίκτυπο όλων αυτών στην προσέλκυση επενδυτών, ειδικά στο χώρο του ακινήτου, όπου διαφαινόταν το τελευταίο διάστημα μία αχτίδα ανάκαμψης και που, ενδεχομένως, θα μπορούσε στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, να αποτελέσει μία ουσιαστική πηγή εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο. Γνωρίζουμε άλλωστε όλοι ότι βασική προϋπόθεση της προσέλκυσης επενδύσεων είναι η σταθερότητα, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη στο κράτος που πρέπει να νιώσει ο επενδυτής, πράγμα που σίγουρα δεν επιτυγχάνεται όταν δεν μπορεί να γνωρίζει εξ αρχής το ύψος τους φόρου που θα κληθεί να καταβάλει. Την ίδια φυσικά εμπιστοσύνη πιστεύουμε ότι πρέπει να εμπνέει ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου και στους πολίτες του.

Δυστυχώς Κύριε Πρωθυπουργέ, η γραφειοκρατία, την οποία είμαστε σίγουροι ότι επιθυμείτε να πατάξετε, γιγαντώνεται και το αντίθετο φαντάζει όνειρο θερινής νυκτός.

Για όλα τα παραπάνω, που δημιουργούν σοβαρή πολυπλοκότητα και επιτείνουν την αβεβαιότητα στις συναλλαγές, προτείνουμε να συνεχίσει ο συμβολαιογράφος να πιστοποιεί το γνήσιο της υπογραφής σε κάθε είδους δηλώσεις και πιστοποιητικά, σχετικά με το συμβόλαιο που θα συντάξει, ΚΥΡΙΩΣ όμως προτείνουμε η εκκαθάριση της δήλωσης να γίνεται σε ένα μόνο στάδιο, με την οριστικοποίηση του φόρου και την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας οφειλής, επιμηκύνοντας, έστω, τον χρόνο συναλλαγής από τρεις σε δέκα ημέρες από την υποβολή της δήλωσης. Άλλωστε και για λόγους ταχύτητας αλλά και ασφάλειας των συναλλαγών, ο έλεγχος του περιεχομένου της δήλωσης και της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, καθώς και η οριστικοποίηση του φόρου πρέπει να γίνονται μαζί με τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και να μην ασχολείται η φορολογική αρχή με τον ίδιο φάκελο σε δύο δόσεις, μεσολαβούντος μάλιστα μεταξύ αυτών χρονικού διαστήματος δύο μηνών.

Με τιμή,

1/ Αλεξάνδρα Τούμπα, Συμβολαιογράφος Πειραιά
2/ Ελένη Μπεκίρη, Συμβολαιογράφος Πειραιά
3/ Αικατερίνη Ζεβόλη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
4/ Μαρίνα Καζακίδη-Χρυσοχόου, Συμβολαιογράφος Βόλου
5/ Κωνσταντία Τσακάλου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
6/ Αναστασία Σιδηροπουλου, Συμβολαιογράφος Λουτρών Αιδηψού
7/ Ελένη Ασμάνη, Συμβολαιογράφος Ερμούπολης Σύρου
8/ Στυλιανή Σαλεπάκη, Συμβόλαιογραφος θεσσαλονικης
9/ Ασημίνα ψαρρά, Συμβολαιογράφος Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
10/ Δεβεράκη Ελένη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
11/ Λουκάτου Αγλαΐα, Συμβολαιογράφος Αργοστολίου
12/ Ελένη Παναγοπούλου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
13/ Αικατερίνη Τριχιά, Συμβολαιογράφος Αθηνών
14/ Θεοφανώ Κομίνη Κουκουνάρα, Συμβολαιογράφος Αγιάσου Λέσβου
15/ Χριστίνα Γαλούση, Συμβολαιογράφος Αθηνών
16/ Θεόδωρος Νικ. Σαλμάς, Συμβολαιογράφος Φιλιππιάδας Πρέβεζας
17/ Βαρβάρα Παπαδημητρακοπούλου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
18/ Χριστίνα Γεωργανέ, Συμβολαιογράφος Αθηνών
19/ Παναγιώτης Λιαράκος, Συμβολαιογράφος Επιδαύρου Λιμηράς, με έδρα τη Μονεμβάσια
20/ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
21/ Παναγιώτα Δρίζη, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
22/ Χαραλαμπία Σκουλαρίκου, Συμβολαιογράφος Πύργου
23/ Μαριλένα Παπαδάκη , Συμβολαιογράφος Ηρακλείου Κρήτης
24/ Αλεξάνδρα Μπουδουρόγλου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
25/ Αλεξάνδρα Κατσαΐτη του Διονυσίου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
26/ Μαρία Δικαιάκου Συμβολαιογράφος Πειραιά
27/ Ειρήνη Μαράσογλου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
28/ Ηρώ Κελαϊδή, Συμβολαιογράφος Αθηνών
29/ Λαμπρινή Κορομπέλη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
30/ Δήμητρα Αποστολοπούλου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
31/ Παναγιώτα Τσίτσα, Συμβολαιογράφος Αθηνών
32/ Ευτυχία Μαυρουδή, Συμβολαιογράφος Σύμης Δωδ/σου
33/ Ελένη Τσοντάκη, Συμβολαιογράφος Γυθείου με έδρα την Αρεόπολη
34/ Μαρία Μάρκου, Συμβολαιογράφος Έδεσσας
35/ Αμαλία Παναγοπούλου, Συμβολαιογράφος Πειραιά
36/ Μαργαρίτα Χρυσαυγή Χριστοδουλάτου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
37/ Αικατερίνη Μανουσάκη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
38/ Βασιλική Πατσούρα, Συμβολαιογράφος Ιωαννίνων
39/ Βασιλική Γκαβέρα, Συμβολαιογραφος Πατρών
40/ Ναταλία – Μαρία Σαββίδη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
41/ Μαρίνα Βίγλατζη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
42/ Αικατερίνη Καρύδη, Συμβολαιογράφος Καλαμάτας
43/ Περγιαλιώτη Ηρώ, Συμβολαιογράφος Αθηνών
44/ Μάρθα Ζωντανού, Συμβολαιογράφος Καλαμάτας
45/ Ελένη Γραμματικοπούλου , Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
46/ Μαρία Καλογερή , Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
47/ Ανθή Μπαρότση, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
48/ Μαριάνα Σπαθάρη, Συμβολαιογράφος Παγγαίου
49/ Χρυσούλα Καππέ, Συμβολαιογραφος Αθηνών
50/ Ευθυμία Στρατικοπούλου, Συμβολαιογράφος Κυπαρισσίας
51/ Φωτεινή Ντανάκα, Συμβολαιογράφος Σοφικού Κορινθίας
52/ Μαρία Καπράλου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
53/ Μίρκα Γυφτέα, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
54/ Καλλιόπη Κιφοκερη, Συμβολαιογράφος Λάρισας
55/ Μαρία Συναδινού, Συμβολαιογράφος Άργους
56/ Άννα Κουτρούλη, Συμβολαιογράφος Λουτρακίου Κορινθίας
57/ Σοφία Τέσση, Συμβολαιογράφος Λουτρακίου Κορινθίας
58/ Άννα Ματθαίου, συμβολαιογράφος Καρπενησίου Ευρυτανίας
59/ Δέσποινα Μανιαδάκη Συμβολαιογράφος Ιεράπετρας ΣΣ Εφετείου Κρήτης.
60/ Παρασκευή Τσοπουριδου Συμβολαιογράφος Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής
61/ Παναγιώτα Βλάχου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
62/ Πολυξένη Παρατήρα, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
63/ Υπαπαντή Ιωαννίδη, Συμβολαιογράφος Πειραιά
64/ Άννα Ηλιάδη, Συμβολαιογράφος Ρόδου
65/ Κωνσταντίνα Μπουφαρδέα, Συμβολαιογράφος Ολυμπίων
66/ Μαρία Θ. Ψαρολογάκη, Συμβολαιογράφος Ηρακλείου Κρήτης
67/ Αλκμήνη-Χριστίνα Σαρρή, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
68/ Ζωή Μαθηνου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
69/ Ιφιγένεια Κιμινου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
70/ Μαρία Πορναλη, Συμβολαιογράφος Ηρακλειας Σερρών
71/ Όλγα Τριαντοπούλου, Συμβολαιογράφος Πατρών
72/ Μαρία Κολυδάκη, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
73/ Αγγελική Βουλγαράκη, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
74/ Μυρτώ Φίτζιου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
75/ Ηλίας Βουτσάς, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
76/ Γιάννης Τσιτσελης, Συμβολαιογράφος Μακρύνειας
77/ Λουκία Χατζή, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
78/ Δομνίκη Βογιατζή Αντιόχου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
79/ Σοφία Φίλη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
80/ Αλεξάνδρα Παυλοπούλου, Συμβολαιογράφος Πατρών με έδρα τον Πύργο Ηλείας
81/ Αθανασία Ιωάννα Βαντσιούρη, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
82/ Ειρήνη Αλιγιζάκη, Συμβολαιογράφος Χανίων
83/Πηνελόπη Σπυροπούλου, Συμβολαιογράφος Έδεσσας
84/ Μαρία Αντωνάρα , Συμβολαιογράφος Γιαννιτσών
85/ Γιάννα Τρούκα, Συμβολαιογράφος Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
86/ Στέλλα Χατζή -Σερετίδη Συμβολαιογράφος Λάρισας
87/ Βασιλική Καμακάρη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
88/ Καλλιόπη Άνδραλη, Συμβολαιογράφος Νικαίας
89/ Παγώνα-Μαρία Τσενεκίδου, Συμβολαιογράφος Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
90/ Μαγδαληνή Παναγιώταρου, Συμβολαιογράφος Πειραιά
91/ Ζωή Πουλάκη, Συμβολαιογράφος Ηρακλείου Κρήτης
92/ Ειρήνη Ζαχαριάδου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
93/ Έλενα Φοιφα, Συμβολαιογράφος Κυπαρισσίας Μεσσηνίας
94/ Ελισσάβετ Παπανικολάου , Συμβολαιογράφος Σερρών
95/ Θεοδώρα Μανίκα, Συμβολαιογράφος Αθηνών
96/ Κλεοπάτρα Παπακωνσταντίνου, Συμβολαιογράφος Κω
97/ Χαριτούλα Σταυρίδου, Συμβολαιογράφος Μυτιλήνης
98/ Αδαμαντία Μπισμπίκη , Συμβολαιογράφος Χαλανδρίου
99/ Βερόνικα Κατσάκη, Συμβολαιογράφος Φλώρινας
100/ Χρυσούλα Τροπίου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
101/ Ειρήνη Γκέστα , Συμβολαιογράφος Πατρών
102/ Χριστίνα Φαρδή, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
103/ Ελένη Παπαδοπούλου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
104/Ηρώ Γεωργακάκη, Συμβολαιογράφος Λάρισας
105/ Στεργία – Μαρία Σαββάκη, Συμβολαιογραφος Ρόδου
106/ Φωτεινή Σωτήρχου, Συμβολαιογραφος Αθηνών
107/ Χριστίνα Δολγερα, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
108/ Μιχαηλίδου Αικατερίνη, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
109/ Μαρία Σαμαρά, Συμβολαιογράφος Αλμωπίας
110/ Νικολία Ρήγα, Συμβολαιογραφος Πειραιά
111/ Ελευθερία Αποστολίδου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
112/ Πασχαλία Γκόγκα, Συμβολαιογράφος Νέας Ζίχνης Σερρών
113/ Βασιλική Κατιντσαρου, Συμβολαιογράφος Περιστερίου Αθηνών
114/ Ελένη Μουχλιανιτη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
115/ Καλλιόπη Ανδριοπούλου, Συμβολαιογράφος Πατρών
116/ Μαρία Μουντζουρουλια, Συμβολαιογράφος Αιγίου
117/ Χάιδω Βελαώρα, Συμβολαιογράφος Αθηνών
118/ Σόνια Ακριτοπούλου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
119/ Αικατερίνη Βρυώνη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
120/ Χαρά Ζηνοζη, Συμβολαιογράφος Πατρών
121/ Χριστίνα Παπαβραμοπούλου, Συμβολαιογράφος Αιγίου
122/ Μαρία Χαραλαμπίδη, Συμβολαιογράφος Χαιδαρίου
123/ Ευδοκία – Έβελυν Καρασταματη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
124/ Κατερίνα Τζιόβα, Συμβολαιογράφος Αθηνών
125/ Ελεονωρα Γκαγκάνα , Συμβολαιογράφος Ιερισσού
126/ Όλγα Γεωργαντίδου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
127/ Φλώρα Τζίτζιφα, Συμβολαιογράφος Αθηνών, με έδρα το Αιγάλεω
128/ Άννα Νανοπούλου, Συμβολαιογράφος Κοζάνης
129/ Ελένη Ραγιά, Συμβολαιογράφος Πατρών
130/ Θεολογία Παπαθανασίου, Συμβολαιογράφος Γρεβενών
131/ Όλγα Βιλαντώνη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
132/ Χρυσανθη Καραππαπα, Συμβολαιογράφος Πατρών
133/ Φωτεινή Τριγάζη, συμβολαιογράφος Αθηνών
134/ Ειρήνη Βογανάτση, Συμβολαιογράφος Ερμιόνης
135/ Κωνσταντία Σκρέκη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
136/ Αικατερίνη Βρεττάκου, Συμβολαιογράφος Πειραιώς
137/ Αγαθή Τιμοθέου, Συμβολαιογράφος Καβάλας
138/ Μαρία – Βαρβάρα Γαρίνη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
139/ Μαρία Ζαμπλαρα Συμβολαιογράφος Αθηνών
140/ Αλίκη Χριστοδούλου του Ευαγγέλου – Κων/νου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
141/ Κατερίνα Χαλατσογλου, Συμβολαιογράφος Κοζάνης
142/ Ζήκα Ευαγγελία, Συμβολαιογράφος Αθηνών, με έδρα τη Γλυφάδα
143/ Κοσμάς Παπακοσμάς, Συμβολαιογράφος Εορδαίας
144/ Βασιλική Σαραντάκου, Συμβολαιογράφος Παπάδου Λέσβου
145/ Ελένη Χαμουρούδη, Συμβολαιογράφος Πολυκάστρου
146/ Φώτιος Αϊδινλής, συμβολαιογράφος Σερρών
147/ Κωνσταντίνος Ορφανός, Συμβολαιογράφος Βόλου
148/ Μαρία Γρύλλη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
149/ Μαρία Καρποδίνη, Συμβολαιογράφος Ρόδου
150/ Χαρίκλεια Καυζομαλίδου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
151/ Σουλτάνα Μπρόβα , Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
152/ Σοφία Μποζατζίδου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
153/ Παυλίνα Λεμονίδου, Συμβολαιογράφος Καβάλας
154/ Ευαγγελία Ψάρρη, Συμβολαιογράφος Μεσολογγίου
155/ Αλέξανδρος Γιώργος, Συμβολαιογράφος Όρους Κέρκυρας
156/ Ευανθία Βουτσά, Συμβολαιογράφος Θάσου
157/ Μαρία Χατζηρίζου, Συμβολαιογράφος Καρδίτσας
158/ Μαυρομουστάκη Δέσποινα, Συμβολαιογράφος Σοχού Εφετείου Θεσσαλονίκης
159/ Φλώρα Μηνδρινού, Συμβολαιογράφος Θήρας
160/ Παναγιώτα Καλτσά, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
161/ Ελπινίκη Πρατσινάκη, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
162/ Μαρία Καρασαββίδου, Συμβολαιογράφος Κω
163/ Πάνος-Οράτιος Κουτάς , Συμβολαιογράφος Αθηνών
164/ Φιλαρέτη Κωτση, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
165/ Ραχήλ Κανονίδου, Συμβολαιογράφος Αλμωπίας
166/ Θεοδώρα Μιντζήλα, Συμβολαιογράφος Τρικάλων (ΣΣΛάρισας)
167/ Ευσταθία Σπυρίδη, Συμβολαιογράφος Θουρίας (Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Ναυπλίου – Καλαμάτας)
168/ Δήμητρα Γιαννακοπούλου , Συμβολαιογράφος Αθηνών
169/ Παναγιώτα Χατζημιχαήλ, Συμβολαιογράφος Μυτιλήνης Λέσβου
170/ Καλομοίρα Μπαράκου, Συμβολαιογράφος Ταμυνέων (Αλιβέρι Ευβοίας)
171/ Αικατερίνη Παπαχρήστου του Κωνσταντίνου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
172/ Αθανάσιος Μπασλής, Συμβολαιογράφος Σερρών
173/ Αικατερίνη Πανταζή, Συμβολαιογράφος Καβάλας
174/ Αικατερίνη Δαφνομήλη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
175/ Κωνσταντίνα Παπακωστοπούλου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
176/ Ακριβή – Αναστασία Γκότση, Συμβολαιογράφος Αθηνών
177/ Πρίνου Διονυσία, Συμβολαιογράφος Χανίων
178/ Χριστίνα Γαργαλιάνου, Συμβολαιογράφος Πειραιά
179/ Μαρία Γερογιάκομου, Συμβολαιογράφος της Περιφέρειας Ειρηνοδικείου Αλμυρού Μαγνησίας με έδρα τη Νέα Αγχίαλο
180/ Φυσεκίδου Σουλτάνα, Συμβολαιογράφος Ορεστιάδας Έβρου
181/ Στυλιανή Μουντάκη, Συμβολαιογράφος Χανίων
182/ Ιωάννα Δασκαλογιαννάκη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
183/ Λυδία Φρύδα, Συμβολαιογράφος Κολυμβαρίου Χανίων
184/ Μάρθα Μαδεμίδου, Συμβολαιογράφος Καλαμάτας ΣΣ Ναυπλίου
185/ Παρασκευή Παπαδοπούλου, Συμβολαιογράφος Ρόδου
186/ Γλυκερία Τερζίδου, Συμβολαιογράφος Ηράκλειας Σερρών
187/ Άννα Συμεωνίδου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
188/ Ειρήνη Λημνιού, Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
189/ Ίρις Ξανθουδακη του Μιχαήλ, Συμβολαιογράφος Αθηνών
190/ Κυριακή Τζαμπαζίδου του Ιωάννου, Συμβολαιογράφος Σερρών
191/ Βαρβάρα Τριανταφύλλου, Συμβολαιογράφος Λάρισας
192/ Μαρία Γωγάκου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
193/ Γεώργιος Δ. Αποστόλου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
194/ Ευαγγελία Εμμανουηλίδη, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
195/ Χριστίνα Δεινοπούλου , Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
196/ Δέσποινα Χεμπεκίδου, Συμβολαιογράφος Δικαίων Ορεστιάδας
197/ Άννα Παπανικολάου, Συμβολαιογράφος Αρφαρών
198/ Βάσω Βασιλάκη, Συμβολαιογράφος Ηρακλείου Κρήτης
199/ Νικόλαος Πετρουλέας, Συμβολαιογράφος Αθηνών
200/ Μαρία Γαλανού- Σαρχώση, Συμβολαιογράφος Λάρισας
201/ Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, Συμβολαιογράφος Πεταλιδίου Μεσσηνίας
202/ Πηνελόπη Καμπούρη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
203/ Παρασκευή Νικολαΐδου, Συμβολαιογράφος Κοζάνης
204/ Μαρία Ειρήνη Χατζή , Συμβολαιογράφος Αμαλιάδας
205/ Μαρία Μοσχίδου, Συμβολαιογράφος Ροδολιβούς Σερρών
206/ Γιαννούλα Χονδροκούκη, Συμβολαιογραφος Πειραιά
207/ Χρυσούλα Μουντζουρη, Συμβολαιογράφος Οιχαλίας
208/ Αθανάσιος Χρήστου Καρκατζούλης, Συμβολαιογράφος Καλαμάτας
209/ Ευδοκία Στρογγύλη, Συμβολαιογραφος Θεσσαλονίκης
210/ Κωνσταντίνος Βλαχάκης, Συμβολαιογράφος Αθηνών, τέως Πρόεδρος ΣΣΕΑΠΑΔ
211/ Μαρίνα Καρτσαγκούλη, Συμβολαιογράφος Μακρακώμης Φθιώτιδας
212/ Βασίλειος Μπούτος του Χρήστου, Συμβολαιογράφος Πειραιώς
213/ Χρήστος Τσιαμούρας, Συμβολαιογράφος Λάρισας
214/ Αικατερίνη Ξενογιώργη του Πέτρου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
215/ Σταμάτιος Λίνας, Συμβολαιογράφος Αθηνών
216/ Ανδρονίκη Μπουρουζηκα, Συμβολαιογράφος Σερρών
217/ Φλώρα Σμυρνή του Νικολάου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
218/ Κωνσταντινος Παπαναστασίου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
219/ Χριστιάννα Γιαννουδάκη, Συμβολαιογράφος Χανίων Κρήτης
220/ Μαριλένα Σκυλουράκη, Συμβολαιογράφος Χανίων Κρήτης
221/ Χαρίκλεια Μήγκου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονικης
222/ Ζωή Μπίκου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
223/ Βασιλική Δαμαλίτου του Χαραλάμπους, Συμβολαιογράφος Πειραιώς
224/ Ιωάννα Κανελλοπούλου, Συμβολαιογράφος Πειραιά
225/ Βασιλική-Ελένη Καρπούζη, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
226/ Νίκη Σφεληνιώτη, Συμβολαιογράφος Αλεξάνδρειας
227/ Ιωάννα Καζάνη, Συμβολαιογράφος Πατρών
228/ Κυριακή Ζάχου, Συμβολαιογράφος Πρέβεζας
229/ Βασίλης Παπαθανασίου, Συμβολαιογράφος Πειραιά
230/ Σταυρούλα Ζυγούρη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
231/ Μαρίνα Τζίτζικα, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
232/ Μιστάρα Βικτωρία, Συμβολαιογράφος Λάρισας
233/ Ευθύμιος Μανίκας, Συμβολαιογράφος Τρικάλων
234/ Μαριανθη Σταμαδιανου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
235/ Ελευθερία Κατσαβουνίδου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
236/ Καλλιόπη Ξανθάκη, Συμβολαιογράφος Ιεράπετρας
237/ Αναστασία Σακέτου, Συμβολαιογράφος Καστελλίου Μινωα Κρήτης
238/ Αγγελική Παπαγεωργίου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
239/ Σοφία Παπαδημητρίου, Συμβολαιογράφος Πρεβέζης
240/ Εύα Δημητρίου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
241/ Δέσποινα Κατσίγιαννη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
242/ Δέσποινα Χολιβατου, Συμβολαιογράφος Αλεξάνδρειας
243/ Νικολέττα Βάμβουρα, Συμβολαιογράφος Αθηνών με έδρα την Γλυφάδα
244/Αλεξάνδρα Δρόσου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
245/ Ελευθερία Στάχταρη , Συμβολαιογράφος Κουφαλίων
246/ Νίκη Γούναρη , Συμβολαιογράφος Ηρακλείου Κρήτης
247/ Άννα Αρχοντάκη Συμβολαιογράφος Χανίων Κρητης
248/ Νικόλαος Μπέσης, Συμβολαιογράφος Αθηνών
249/ Αγγελική Παπαευαγγέλου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
250/ Παρασκευή Τσαμάκου του Νικολάου, Συμβολαιογράφος Πειραιώς
251/ Ανδρομάχη Παπία, Συμβολαιογράφος Αθηνών
252/ Ευαγγελίτσα Δ. Κιτσαντά- Συμβολαιογράφος Άρτας
253/ Κωνσταντίνα Καββαδία, Συμβολαιογράφος Ζακύνθου
254/ Ελένη Γ. Καραγεωργοπούλου, Συμβολαιογράφος Λαυρίου
256/ Κυριακή Μπίλα, Συμβολαιογράφος Μαντουδίου Ευβοίας
257/ Μαρία Μέλλιου, Συμβολαιογράφος Τρικάλων
258/ Ιωάννης Κουλμπάνης, Συμβολαιογράφος Μανταμάδου Λέσβου
259/ Ευμορφία Μπουραντά, Συμβολαιογράφος Αθηνών
260/ Μιχαήλ Γ. Πατζής, Συμβολαιογράφος Αθηνών
261/ Σωτηριος Κανελλοπουλος , Συμβολαιογράφος Καλαμάτας
262/ Αθανασάκη Ειρήνη Αικατερίνη, Συμβολαιογράφος ΣΣΕ Κρήτης
263/ Ναταλία Νάντια Μουζακίτη, Συμβολαιογράφος Παξών
264/ Δημήτριος Τουρλάκης, Συμβολαιογράφος Τρικάλων
265/ Άννα Παπαγεωργιου, Συμβολαιογράφος Ευπαλίου Δωρίδος Φωκίδας
266/ Ψαρρά Ασημίνα, Συμβολαιογράφος Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
267/ Πηνελόπη- Γρηγορία Σταματάκη, Συμβολαιογράφος Καστελίου Κισσάμου (ΣΣΕ Κρήτης)
268/ Ελένη Χαλτογιαννίδου Κόνιαρη, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
269/ Πελαγία Τσιτιρίδου, Συμβολαιογράφος Βασιλικών Θεσσαλονίκης
270/ Σοφία-Δέσποινα Αναστασάκη Συμβολαιογράφος Αθηνών
271/ Ευαγγελία Ζαχαριάδη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
272/ Δήμητρα Λαζαρίδου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
273/ Ευφημία Νικολαΐδου, Συμβολαιογράφος Κιλκίς ΣΣΕΘ
274/ Ασημίνα Φάβα, Συμβολαιογράφος Νικήτης Χαλκιδικής
275/ Κωνσταντίνος Κανδαράκης, Συμβολαιογράφος Αθηνών
276/ Χρονοπούλου Γεωργία, Συμβολαιογράφος Αθηνών
277/ Αμαλία Κώτσιου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
278/ Όλγα Βιλαντώνη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
279/ Μαριαλένα Γαβρά, Συμβολαιογράφος Αθηνών
280/ Ευθυμία Βαχαρίδου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
281/ Ρουμπίνη Τίγκα, Συμβολαιογράφος Αθηνών
282/ Διονυσία Γκούμα, Συμβολαιογράφος Πειραιώς
283/ Βάλεντινα Δραγάτση, Συμβολαιογράφος Καλλιθέας
284/ Δέσποινα Καριοφύλλη , Συμβολαιογράφος Αθηνών
285/ Αναστασία Καρτσομιχελάκη, Συμβολαιογράφος Κυπαρισσίας
286/Αλεξάνδρα Βενιέρη του Ματθαίου, Συμβολαιογράφος Πειραιά
287/ Φωτεινή Νικολάου Νικολοπούλου, Συμβολαιογράφος Θήρας
288/ Γεωργία Σπυρίδωνος, Συμβολαιογράφος Αθηνών
289/ Ευαγγελία Κ. Θεσσαλου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
290/ Αικατερίνη Κατίκου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
291/ Ζαμπουκη Μαγδαλινή, Συμβολαιογράφος Αλεξανδρούπολης
292/ Ιωάννα Ρήγα, Συμβολαιογράφος Ναυπλίου
293/ Ευγενία Λιόλιου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
294/ Χρυσάνθη Μαράντη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
295/ Αικατερίνη Κατσαφλιάνη, Συμβολαιογράφος Τρικάλων
296/ Παρασκευή Αλεξανδρή, Συμβολαιογράφος Γαλαξιδίου
297/ Ελισάβετ Αποστόλου, Συμβολαιογράφος Νάουσας
298/ Αντωνία Βαθακου, Συμβολαιογράφος Σκύρου Εύβοιας
299/ Νίκη Βασιλείου, Συμβολαιογράφος Χαλκίδας Ευβοίας
300/ Απόστολος Ευφραιμίδης, Συμβολαιογράφος Αλεξανδρούπολης
301/ Χριστίνα Βισβίκη, Συμβολαιογράφος Θήρας
302/ Χρύσα Καραμιχαήλ, Συμβολαιογράφος Χαλκίδας
303/ Παναγιώτης Γ. Τσώνης, Συμβολαιογράφος Μεθώνης Μεσσηνίας
304/ Ζαμπουκη Παρασκευή Συμβολαιογράφος Φερών Αλεξανδρούπολης
305/ Κλεοπάτρα Ακριώτη, Συμβολαιογράφος Χαλκίδας
306/ Ελένη Παπαδάκη, Συμβολαιογράφος Χανίων
307/ Ζωή Κατράκη, Συμβολαιογράφος Πειραιά
308/ Στυλιανή Φραγκιαδουλάκη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
309/ Δέσποινα Τσαμόγλου Συμβολαιογράφος Παγγαίου
310/ Άννα Τσαντηλα συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
311/ Μελπομένη Α. Γναρδέλλη, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
312/ Ταβλαρίδου Άννα, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
313/ Καφτερανη Λουίζα, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
314/ Ιωάννης Γαλλέας, Συμβολαιογράφος Βόλου
315/ Παναγιώτα Χατζοπούλου, Συμβολαιογράφος Ξάνθης
316/ Βασίλειος Μακρυγιάννης, Συμβολαιογράφος Βόλου
317/ Χρυσούλα Μπαντέκα, Συμβολαιογράφος ΣΣΕ Λάρισας
318/ Μαρία Β. Τσερκέζη , Συμβολαιογράφος ΣΣΕ Θράκης
319/ Μαρία Συρίβελη, Συμβολαιογράφος ΣΣΕ Λάρισας
320/ Κυριακούλα Κανακίδου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
321/ Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, Συμβολαιογράφος ΣΣΕ Πατρών
322/ Νικόλαος Ζιάκας, Συμβολαιογράφος ΣΣΕ Θεσσαλονίκης
323/ Αντώνης Νικηφοράκης, Συμβολαιογράφος ΣΣΕΚρήτης
324/ Δήμητρα Νούλα, Συμβολαιογράφος ΣΣΛάρισας
325/ Μαρία Αποστολοπούλου, Συμβολαιογράφος ΣΣΕ Πατρών
326/ Παναγιώτα Βασιλοπούλου, Συμβολαιογράφος ΣΣΕ Ναυπλίου
327/ Φίλιππος Ελ. Κόντας, Συμβολαιογράφος Βόλου, ΣΣΕ Λάρισας
328/ Δέσποινα Δατσέρη, Συμβολαιογράφος ΣΣΕ Κρήτης
329/ Αγγελική Μιντζέλα, Συμβολαιογράφος ΣΣΕ Λάρισας
330/ Σοφία Αντ. Αλεβίζου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
331/ Φωτεινή Σαρρή, Συμβολαιογράφος Πειραιώς
332/ Παναγιώτα Αγγελή, Συμβολαιογράφος Τυρνάβου, ΣΣΕΛάρισας
333/ Νικόλαος Γ. Τομπρας, Συμβολαιογράφος Σ.Σ.Ε. Ναυπλίου
334/ Χάιδω Αθαν. Παπουλιά, Συμβολαιογράφος Ελασσόνας, ΣΣΕ Λάρισας
335/ Βασιλική Αναστασίου, Συμβολαιογράφος Σ.Σ.Ε. Λάρισας
336/ Μαριάνθη Εμμανουηλίδου, Συμβολαιογράφος Κιλκίς
337/ Φραγκίσκη Χατζηγεωργάκη ΣΣΑθηνων
338/ Ευαγγελία Χατζηκακίδου ΣΣ Εφετείου Λάρισας
339/ Χριστίνα Τσιλιμπόνη Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
340/ Βασιλική Κ. Τούμπα Συμβολαιογράφος Αθηνών
341/ Αθανασία Τσούτσα, Συμβολαιογράφος ΣΣΕΛάρισας
342/ Κωνσταντίνα Θεοδωροπούλου, Συμβολαιογράφος Χανίων
343/ Μαρκέλλα Διβάνη, Συμβολαιογράφος Τρικάλων, ΣΣΕ Λάρισας
344/ Σταυρούλα Μπαγλατζή, Συμβολαιογράφος Κατερίνης ΣΣΕ Θεσσαλονίκης
345/ Ζουμπουλιά Σόφτα, Συμβολαιογράφος ΣΣΕ Λάρισας
346/ Μαριαλένα Κουμάντου, Συμβολαιογράφος Ρεθύμνου ΣΣΕ Κρήτης
347/ Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Συμβολαιογράφος ΣΣΕ Λάρισας
348/ Κλεάνθη Λακκα, Συμβολαιογράφος ΣΣ Ρεθύμνου Εφετείου Κρήτης
349/ Χριστίνα Καραμήτρου, Συμβολαιογράφος Κατερίνης. Σ.Σ.Ε. Θεσσαλονίκης
350/ Αναστασία Γιαβάνογλου, Συμβολαιογράφος Έδεσσας ΣΣΕ Θεσσαλονίκης
351/ Καλλιόπη Βαϊανού, Συμβολαιογράφος Αλμωπίας , ΣΣ Εφετείου Θεσσαλονίκης
352/ Φανή Χριστοδούλου, Συμβολαιογράφος Τρικάλων ΣΣΕ Λάρισας
353/ Βασιλική Πετράκη, Συμβολαιογράφος Ρεθύμνου, ΣΣΚρήτης
354/ Παρασκευή Αρβανίτη, Συμβολαιογράφος Σάμου
355/ Βασιλική Δ. Δελή, Συμβολαιογράφος Λάρισας, ΣΣΕ Λάρισας
356/ Ζωή Βισβάρδη Συμβολαιογράφος Ζακύνθου
357/ Κωνσταντία Παπαϊωάννου, Συμβ/φος Βασιλικών, ΣΣΕ Θεσσαλονίκης
358/ Μαρία Αποστολάκη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
359/ Σοφία Λαπαρδά , Συμβολαιογράφος Λουτρακίου Κορινθίας
360/ Αργυρούλα Πασχάλη, Συμβολαιογράφος ΣΣΕΛάρισας
361/ Μαριάνθη Μενή, Συμβολαιογράφος Χίου, ΣΕΑΠΑΔ
362/ Αναστασία Κουκουδήμου, Συμβολαιογράφος Κασσάνδρας Χαλκιδικής
363/ Στυλιανή Σωτηρίου, Συμβολαιογρ ΣΣΕ Λάρισας
364/ Κατερίνα Πεζιρκιανίδου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
365/ Ουρανία Πρόκου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
366/ Καλλιόπη Καρυδιανάκη συμβολαιογράφος Νέας Σμύρνης
367/Ελένη Μπουκουβάλα, Συμβολαιογράφος Πειραιά
368/ Ευαγγελία – Μαρία Θεούλη ΣΣΕ Λάρισας
369/ Σπυρίδων Μυστεγνιώτης, συμβολαιογράφος Αθηνών
370/ Ελένη Βαρβεράκη, Συμβολαιογράφος Ηρακλείου Κρήτης
371/ Καλλιόπη Κιφοκέρη, Συμβολαιογράφος Λάρισας
372/ Ελένη Γιαμούζη, Συμβολαιογράφος Βόλου, Συμβολαιογράφος ΣΣΕ Λάρισας
373/ Σταματία Αθηνά Ρόζου συμβολαιογράφος Αθηνών
374/ Ιωάννα Σταυρούλια, Συμβολαιογράφος Αθηνών
375/ Κατερίνα Φωτόπουλου, Συμβολαιογράφος Πατρών
376/ Άννα Τσικρίκη, Συμβολαιογράφος Κοζάνης
377/ Μαρία Παναγοπούλου Συμβολαιογράφος Μαραθώνος
378/ Σοφία Μπότση Ξανθουδάκη, Συμβολαιογράφος Αμαρουσίου
379/ Μαριγούλα Αξιοτοπούλου, Συμβολαιογράφος Οιχαλίας
380/ Έλενα Γεωργιάδου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
381/ Νατάσα Στρουμπουτα, Συμβολαιογράφος Αιγιαλείας
382/ Aγγελική Παντελάκη, Συμβολαιογράφος Αθηνών
383/ Νίκη Οικονόμου, Συμβολαιογράφος Αθηνών
384/ Αλεξάνδρα Οικονόμου –Κονδυλένιου, Συμβολαιογράφος Αθηνών»

Περισσότερα Άρθρα

Συναγερμός στον ΕΟΔΥ – Εντοπίστηκαν κρούσματα σε δομή ανήλικων μεταναστών

Συναγερμός έχει σημάνει στον ΕΟΔΥ για δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών στον Βύρωνα, που φέρεται να αποτελεί μια νέα εστία κορωνοϊού στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμάκιο του Οργανισμού έχει σπεύσει στη δομή καθώς μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε, εντοπίστηκε διψήφιος αριθμός κρουσμάτων μεταξύ των φιλοξενουμένων και του προσωπικού. Έχει ήδη δρομολογηθεί η υποβολή του συνόλου […]

WordPress Ads